นาง กนกพร ดิษฐกระจันทร์

จำนวนผู้เข้าชม 6 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินจากการทำเกษตรเคมีและเปลี่ยนตัวเองมาทำเกษตรอินทรีย์และรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม
          ประกาศรับรอง :
มาตรฐานอื่นๆ : Pgs/มกอช.  


สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา