แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน ภูตาลไฮโดรโปนิกส์

จำนวนผู้เข้าชม 10 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า จาก ภูตานไฮโดรโปนิคส์
จำหน่ายผัก สลัดนอก ปลอดสารพิษ

สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ

          ประกาศรับรอง :
อย.  

GAP  

GMP  สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา