ร้านรังค์ว่าน

จำนวนผู้เข้าชม 2 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : ร้านรังค์ว่าน เป็นผู้ปลูกว่าน สมุนไพร ในโรงเรือนที่ปลอดสารพิษ ได้รับการควบคุมขบวนการผลิตที่ดี ตลอดมา เป็นเวลา 10 ปี และได้ทำการต่อยอดจากวัตถุดิบมาเป็นเครื่องสำอางสมุนไพร ที่มีคุณภาพ
          ประกาศรับรอง :
อย.   GAP  


สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา