วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น

จำนวนผู้เข้าชม 5 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น  ตั้งอยู่หมู่บ้านแป้น ตำบบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนครสินค้าและบริการ

ติดต่อเรา