เจ้าของสวน

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 100 มล. ราคา 100 บาทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 250 มล. ราคา 180 บาทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 500 มล. ราคา 300 บาทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 1000 มล....
100 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

ชื่อสมาชิก : นางสาว จีรวรรณ พัฒน์ทอง เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว จีรวรรณ พัฒน์ทอง เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 123/1 หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

: https://www.facebook.com/100pancoco

: 100pancoconut oil

ประกาศรับรอง

อย.
GAP
มาตรฐานอื่นๆ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)


น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 100 มล. ราคา 100 บาท
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 250 มล. ราคา 180 บาท
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 500 มล. ราคา 300 บาท
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 1000 มล. ราคา 500 บาท

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท
299 บาท
100 บาท