• 100 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ชัยภูมิ
 • 200 บาท
  แหล่งผลิต : จ.อำนาจเจริญ
 • 450 บาท
  แหล่งผลิต : จ.น่าน
 • 99 บาท
  แหล่งผลิต : จ.กระบี่