• 500 บาท
  แหล่งผลิต : จ.สงขลา
 • 150 บาท
  แหล่งผลิต : จ.เลย
 • 400 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ตาก
 • 250 บาท
  แหล่งผลิต : จ.นครราชสีมา
 • 300 บาท
  แหล่งผลิต : จ.น่าน
 • 40 บาท
  แหล่งผลิต : จ.เลย
 • 70 บาท
  แหล่งผลิต : จ.หนองบัวลำภู
 • 35 บาท
  แหล่งผลิต : จ.เชียงราย
 • 80 บาท
  แหล่งผลิต : จ.กระบี่
 • 150 บาท
  แหล่งผลิต : จ.นครราชสีมา
 • 1,500 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ชลบุรี