• 20 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ร้อยเอ็ด
 • 110 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ร้อยเอ็ด
 • 150 บาท
  แหล่งผลิต : จ.อุบลราชธานี
 • 120 บาท
  แหล่งผลิต : จ.อุบลราชธานี
 • 80 บาท
  แหล่งผลิต : จ.กรุงเทพมหานคร