80 บาท
แหล่งผลิต : จ.อุดรธานี
30 บาท
แหล่งผลิต : จ.ระยอง
50 บาท
แหล่งผลิต : จ.สกลนคร
95 บาท
แหล่งผลิต : จ.ปทุมธานี
25 บาท
แหล่งผลิต : จ.ปทุมธานี
7 บาท (โปรโมชั่น )
แหล่งผลิต : จ.ปราจีนบุรี
15 บาท
แหล่งผลิต : จ.สกลนคร
250 บาท
แหล่งผลิต : จ.ลำปาง
840 บาท
แหล่งผลิต : จ.แม่ฮ่องสอน
30 บาท
แหล่งผลิต : จ.เลย
30 บาท
แหล่งผลิต : เลย
20 บาท
แหล่งผลิต : จ.สิงห์บุรี
40 บาท
แหล่งผลิต : จ.สิงห์บุรี