ไร่สดเสมอ

จำนวนผู้เข้าชม 3 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : ไร่สดเสมอ (โดยบริษัทเทพกระษัตรีฟู๊ดส์จำกัด) เป็นไร่ผลไม้ออร์แกนิคตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงา  

ไร่สดเสมอ เป็นสวนออร์แกนิค เน้นชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบยั่งยืนโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรผู้ใช้ และผู้บริโภค
>>> "ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช" คือ การใช้สารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ไส้เดือนฝอยและแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ช่วยลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ที่ไร่ของเรามีผลไม้มากมาย ตั้งแต่ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ ฯลฯ ซึ่งผลไม้ของเราทุกชนิดจะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทออร์แกนิค โดยมีใบรับรองรองรับ

ไร่สดเสมอของเราส่งสินค้าผลไม้ไปจำหน่ายอยู่ใน Supermarket ของห้างระดับ High-end มากมายในกรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี้เรายังมีสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียสินค้าและบริการ

ติดต่อเรา