นางสาว พรทิพย์พา มาปลูก

จำนวนผู้เข้าชม 8 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : ระเทียมสายน้ำแร่แม่ฮ่องสอน มีลักษณะเด่น  คือ  หัวแกร่ง  เก็บไว้ได้นาน   เนื่องจากเกษตรกรไม่นิยมใช้ปุ๋ยเคมี  และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันนำมาซึ่งแหล่งน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ประกอบกับภูมิอากาศที่มีความเย็นกว่าปกติ อันเอื้อต่อการเพาะปลูกพืชประเภทกระเทียมได้อย่างดียิ่ง ทำให้ชื่อเสียงของ  


สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา