บริษัท ชัยโยฟาร์ม จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม 8 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีก พืชผักปลอดสารพิษ เมล็ดพันธุ์ทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์โรงเรืองสำเร็จรูป
          ประกาศรับรอง :
GMP   มาตรฐานอื่นๆ : Organic ,GLOBAL GAP , HACCP  


Download : ใบประกาศ/ใบรับรอง/มาตรฐาน
สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา