ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวกล้องอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่

ข้าวอินทรีย์ 100% หอมเหนียวนุ่ม เป็นข้าวใหม่
80 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน

ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน

ชื่อสมาชิก : นางสาว สุพรรษา สละพันธ์

นางสาว สุพรรษา สละพันธ์


ข้าวอินทรีย์ 100% หอมเหนียวนุ่ม เป็นข้าวใหม่

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
230 บาท
35 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
130 บาท
60 บาท
60 บาท
50 บาท
50 บาท
80 บาท
120 บาท