ไม่ระบุยี่ห้อ

ผักกาดหอม

ขายผักสลัดปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกส์เก็บสดจากฟาร์มทุกวันค่ะ
80 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : นางชุลีกร เอี่ยมผ่องใส

นางชุลีกร เอี่ยมผ่องใส

ชื่อสมาชิก : นาง ชุลีกร เอี่ยมผ่องใส เบอร์โทร / Line / Email

นาง ชุลีกร เอี่ยมผ่องใส เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 111 หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


ขายผักสลัดปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกส์เก็บสดจากฟาร์มทุกวันค่ะ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

20 บาท
15 บาท
20 บาท
40 บาท
150 บาท
120 บาท
100 บาท
50 บาท
30 บาท
50 บาท
50 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
320 บาท
150 บาท
220 บาท
220 บาท
70 บาท