ไม่ระบุยี่ห้อ

ข่า

ข่าตาแดง ปลูกไร่ของตัวเอง
30 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นางสาว สงกรานต์ หอมประเสริฐ

นางสาว สงกรานต์ หอมประเสริฐ

ที่อยู่ 46 หมู่ 13 หมู่บ้าน อีเลิศ ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย


ข่าตาแดง ปลูกไร่ของตัวเอง

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
50 บาท
30 บาท
50 บาท
50 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
320 บาท
150 บาท
220 บาท
220 บาท
70 บาท
550 บาท
130 บาท
35 บาท
200 บาท
2 บาท
100 บาท