ไม่ระบุยี่ห้อ

พริกสดชี้ฟ้า (แดง)

พริกชี้ฟ้า(chili)เกรดส่งออก กิโลกรัมละ 30 บาท
30 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : Thai Logistics Network

Thai Logistics Network

ชื่อสมาชิก : นาย สมกล กิ่งทองสุข

นาย สมกล กิ่งทองสุข

ที่อยู่ 749 ถ.ลาดพร้าววังหิน ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร


พริกชี้ฟ้า(chili)เกรดส่งออก กิโลกรัมละ 30 บาท

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

50 บาท
50 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
320 บาท
150 บาท
220 บาท
220 บาท
70 บาท
550 บาท
130 บาท
35 บาท
200 บาท
2 บาท
100 บาท
5.50 บาท
150 บาท
2.50 บาท