ไม่ระบุยี่ห้อ

มูลไส้เดือน

มูลไส้เดือน 100% ควบคุมการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก
10 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก....จงเจริญ

วิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก....จงเจริญ

ชื่อสมาชิก : นางสาว เสาวลักษณ์ แพงพุทธ

นางสาว เสาวลักษณ์ แพงพุทธ

ที่อยู่ 10 หมู่ 7 หมู่บ้าน บ้านศรีวิไล ซ.- ถ.โพธิ์ตาก-ศรีเชียงใหม่ ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย


มูลไส้เดือน 100% ควบคุมการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

85 บาท
250 บาท
500 บาท
120 บาท
35 บาท
199 บาท
159 บาท
250 บาท
4,700 บาท
40 บาท
9 บาท
50 บาท
15 บาท
25 บาท
250 บาท
180 บาท
10 บาท