ไม่ระบุยี่ห้อ

ดอกเห็ดสด

เห็ดนางฟ้าภูฐาน
50 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนเทพสถิต

วิสาหกิจชุมชนเทพสถิต

ชื่อสมาชิก : นาย โชติประสงค์ ทองศิริธนะโภคิน เบอร์โทร / Line / Email

นาย โชติประสงค์ ทองศิริธนะโภคิน เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 101/2 หมู่ 1 หมู่บ้าน ห้วยยายจื๋ว ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


เห็ดนางฟ้าภูฐาน

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

20 บาท
15 บาท
20 บาท
40 บาท
150 บาท
120 บาท
100 บาท
50 บาท
30 บาท
50 บาท
50 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
320 บาท
150 บาท
220 บาท
220 บาท
70 บาท