ไม่ระบุยี่ห้อ

มะนาวแป้น

มะนาวปลอดสารเคมี ผลใหญ่ น้ำเยอะ
2 บาท / ผล 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านทุ่งใหญ่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านทุ่งใหญ่

ชื่อสมาชิก : นาย มนัสชัย ผลแสงสี

นาย มนัสชัย ผลแสงสี

ที่อยู่ 93 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านทุ่งใหญ่ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย


มะนาวปลอดสารเคมี ผลใหญ่ น้ำเยอะ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
50 บาท
30 บาท
50 บาท
50 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
320 บาท
150 บาท
220 บาท
220 บาท
70 บาท
550 บาท
130 บาท
35 บาท
200 บาท
2 บาท
100 บาท