ไม่ระบุยี่ห้อ

ผลิตภัณฑ์ฝ้าย

ผ้าฝ้ายเข็นมือ ทอกี่พื้นบ้าน ขนาด 75 ซม.x 200 ซม.
500 บาท / ผืน 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

ชื่อสมาชิก : นางสาว ศศิกุล อ่อนเฉวียง

นางสาว ศศิกุล อ่อนเฉวียง

ที่อยู่ 75 หมู่ 13 หมู่บ้าน ไทยเจริญ ซ.- ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


ผ้าฝ้ายเข็นมือ ทอกี่พื้นบ้าน ขนาด 75 ซม.x 200 ซม.

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

170 บาท
100 บาท
40 บาท
300 บาท
190 บาท
100 บาท
40 บาท
300 บาท
220 บาท
30 บาท
7 บาท
200 บาท
250 บาท
300 บาท
220 บาท
50 บาท
100 บาท
99 บาท
35 บาท