ไม่ระบุยี่ห้อ

ผลิตภัณฑ์ฝ้าย

ผ้าฝ้ายเข็นมือ ทอกี่พื้นบ้าน ขนาด 75 ซม.x 200 ซม.
500 บาท / ผืน 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

ชื่อสมาชิก : นางสาว ศศิกุล อ่อนเฉวียง เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว ศศิกุล อ่อนเฉวียง เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 75 หมู่ 13 หมู่บ้าน ไทยเจริญ ซ.- ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


ผ้าฝ้ายเข็นมือ ทอกี่พื้นบ้าน ขนาด 75 ซม.x 200 ซม.

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

1,200 บาท
1,400 บาท
6,000 บาท
10,000 บาท
550 บาท
11 บาท
45 บาท
60 บาท
100 บาท
60 บาท
10 บาท
100 บาท
180 บาท