ไม่ระบุยี่ห้อ

ผักไฮโดรโปนิกส์

120 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นางสาว ณัฒฐิกา เราเจริญศิลป์

นางสาว ณัฒฐิกา เราเจริญศิลป์

ที่อยู่ 59 หมู่ 3 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

: rungrat6024@gmail.com

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

50 บาท
50 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
320 บาท
150 บาท
220 บาท
220 บาท
70 บาท
550 บาท
130 บาท
35 บาท
200 บาท
2 บาท
100 บาท
5.50 บาท
150 บาท
2.50 บาท