ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวกล้องอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่

70 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่

ชื่อสมาชิก : นางสาว มลธิชา คำแย้ม

นางสาว มลธิชา คำแย้ม

ที่อยู่ 51 หมู่ 10 หมู่บ้าน บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
230 บาท
35 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
130 บาท
60 บาท
60 บาท
50 บาท
50 บาท
80 บาท
120 บาท