ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวขาว 100% ชั้น 2

ข้าวหอมมะลิ 100%
30 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด

สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด

ชื่อสมาชิก : นางสาว วนิดา หอมดวง

นางสาว วนิดา หอมดวง

ที่อยู่ 107 หมู่ 21 หมู่บ้าน หนองไหล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


ข้าวหอมมะลิ 100%

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

40 บาท
100 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
40 บาท
50 บาท
70 บาท
200 บาท
50 บาท
175 บาท
50 บาท
200 บาท
70 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
55 บาท
230 บาท
35 บาท