ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวขาว 100% ชั้น 2

ข้าวหอมมะลิ 100%
30 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด

สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด

ชื่อสมาชิก : นางสาว วนิดา หอมดวง

นางสาว วนิดา หอมดวง

ที่อยู่ 107 หมู่ 21 หมู่บ้าน หนองไหล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


ข้าวหอมมะลิ 100%

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
230 บาท
35 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
130 บาท
60 บาท
60 บาท
50 บาท
50 บาท
80 บาท
120 บาท