ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวขาว 100% ชั้น 2

ข้าวหอมมะลิ 100%
30 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด

สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด

ชื่อสมาชิก : นางสาว วนิดา หอมดวง เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว วนิดา หอมดวง เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 107 หมู่ 21 หมู่บ้าน หนองไหล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


ข้าวหอมมะลิ 100%

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท
60 บาท