ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวขาว

ข้าวขาวหอมลิ 105 GAP
25 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตำบลโคกตูม

ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตำบลโคกตูม

ชื่อสมาชิก : นาย สุพิศ ออมนะภา

นาย สุพิศ ออมนะภา

ที่อยู่ 109 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านโคกตูม ซ.- ถ.- ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์


ข้าวขาวหอมลิ 105 GAP

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
230 บาท
35 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
130 บาท
60 บาท
60 บาท
50 บาท
50 บาท
80 บาท
120 บาท