ไม่ระบุยี่ห้อ

เป็นเห็ดที่กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก ปลอดสารเคมีทุกชนิด มีรสชาติหวานกรอบ
60 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มกองทุนพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สากรล (กทพส.)

กลุ่มกองทุนพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สากรล (กทพส.)

ชื่อสมาชิก : นาย วิษณุ แผลงประพันธ์

นาย วิษณุ แผลงประพันธ์

ที่อยู่ 609 หมู่ 1 หมู่บ้าน โคกวัด ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


เป็นเห็ดที่กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก ปลอดสารเคมีทุกชนิด มีรสชาติหวานกรอบ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

85 บาท
250 บาท
500 บาท
120 บาท
35 บาท
199 บาท
159 บาท
250 บาท
4,700 บาท
40 บาท
9 บาท
50 บาท
15 บาท
25 บาท
250 บาท
180 บาท
10 บาท