ไม่ระบุยี่ห้อ

เป็นเห็ดที่กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก ปลอดสารเคมีทุกชนิด มีรสชาติหวานกรอบ
60 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มกองทุนพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สากรล (กทพส.)

กลุ่มกองทุนพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สากรล (กทพส.)

ชื่อสมาชิก : นาย วิษณุ แผลงประพันธ์

นาย วิษณุ แผลงประพันธ์

ที่อยู่ 609 หมู่ 1 หมู่บ้าน โคกวัด ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


เป็นเห็ดที่กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก ปลอดสารเคมีทุกชนิด มีรสชาติหวานกรอบ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท
4 บาท
50 บาท
40 บาท
100 บาท
50 บาท
200 บาท
70 บาท
45 บาท
170 บาท
100 บาท
40 บาท
300 บาท
190 บาท
100 บาท
40 บาท
300 บาท
220 บาท
30 บาท