ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน

1. ข้าวไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อนระดับพรีเมี่ยม ราคา 100.00 - 120.00 บาท/กิโลกรัม 2. ข้าวเกรดรองข้าวลอดเหิง(ข้าวลอดตะแกรง) ราคา 80.00 บาท/กิโลกรัม 3. จมูกข้าว ราคา 70.00 บาท/กิโลกรัม
70 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์

ชื่อสมาชิก : นาง ติณณ์วรรณ อภิพัฒน์กีรติ เบอร์โทร / Line / Email

นาง ติณณ์วรรณ อภิพัฒน์กีรติ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 43 หมู่ 2 หมู่บ้าน ศรีดอนมูล ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง


1. ข้าวไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อนระดับพรีเมี่ยม ราคา 100.00 - 120.00 บาท/กิโลกรัม 2. ข้าวเกรดรองข้าวลอดเหิง(ข้าวลอดตะแกรง) ราคา 80.00 บาท/กิโลกรัม 3. จมูกข้าว ราคา 70.00 บาท/กิโลกรัม

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท
60 บาท