ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

-ข้าวขาวหอมมะลิปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้สโลแกน ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
35 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มเกษตรกรช่างปี่

กลุ่มเกษตรกรช่างปี่

ชื่อสมาชิก : นางสาว วราภรณ์ แสงงาม เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว วราภรณ์ แสงงาม เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 163/1 หมู่ 1 หมู่บ้าน ช่างปี่ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์


-ข้าวขาวหอมมะลิปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้สโลแกน ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท
60 บาท
200 บาท