ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวานขาวม่วง
6 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด

สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด

ชื่อสมาชิก : นาง มิตรตรี นำเจริญศิลป์

นาง มิตรตรี นำเจริญศิลป์

ที่อยู่ 1/236 หมู่ 2 หมู่บ้าน ท่ามะกา ซ.- ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี


ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวานขาวม่วง

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
230 บาท
35 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
130 บาท
60 บาท
60 บาท
50 บาท
50 บาท
80 บาท
120 บาท