ไม่ระบุยี่ห้อ

ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย

ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย บ้านห้วยทราย แบรนด์ "ปูแป้งห้วยทราย"
250 บาท / ผืน 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อสมาชิก : นาง บุญเที่ยง คำยอ เบอร์โทร / Line / Email

นาง บุญเที่ยง คำยอ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 31 หมู่ 6 หมู่บ้าน บ้านห้วยทราย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

: https://www.facebook.com/Banhauysai...


ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย บ้านห้วยทราย แบรนด์ "ปูแป้งห้วยทราย"

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท
100 บาท
299 บาท
100 บาท