ข้าวสุขใจ

ข้าวกล้องสุขใจไรน์เบอร์ร่ี

70 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรกรรมปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริ

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรกรรมปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริ

ชื่อสมาชิก : นาง สมบัติ อ่องอ้น เบอร์โทร / Line / Email

นาง สมบัติ อ่องอ้น เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 4 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านไผ่ล้อม ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

: https://www.facebook.com/profile.ph...

: jakkapan.999

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

5 บาท
200 บาท
35 บาท
220 บาท
120 บาท
28 บาท
35 บาท
220 บาท
2,500 บาท
120 บาท
300 บาท
50 บาท
100 บาท
50 บาท
100 บาท
80 บาท
80 บาท