TM

หัวเชื้อจุลินทรีย์ทีเอ็ม TM 1 ลิตร แพ็ค 6 ขวด

สินค้าเกษตรอินทรีย์ : เกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ อื่นๆ : จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

TM EM จุลินทรีย์ สายพันธ์ไทย คิดค้นและพัฒนาโดย นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรชาวนาดีเด่น ปี 2549 ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขนาด 1000ซีซี / แกลลอน1 pack มี 6 แกลลอนวิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ TM 1. พืชผักทางก...
340 บาท / แพ็ค 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

สินค้าหมด

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

ส่งทางไปรษณีย์
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
ดีเอชแอล
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

เก็บเงินปลายทาง
พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร

บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
เลขที่บัญชี 245-0-757824

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด

ชื่อสมาชิก : นาย บิลเลี่ยน ไมโคร

นาย บิลเลี่ยน ไมโคร

ที่อยู่ 77/176 สินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถ.กรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร


TM EM จุลินทรีย์ สายพันธ์ไทย
คิดค้นและพัฒนาโดย นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรชาวนาดีเด่น ปี 2549 ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาด 1000ซีซี / แกลลอน
1 pack มี 6 แกลลอน

คุณประโยชน์และวิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ TM

1. พืชผักทางการเกษตร โดยการผสมกับน้ำ 100 เท่า (น้ำหัวเชื้อ TM 1 ลิตร กับน้ำ 100 ลิตร ) ฉีดพ่นหรือรดแปลงผักทุก 1-2 สัปดาห์/ครั้ง หรือนำไปราดโคนไม้ผลหรือนำไปฉีดพ่นทรงพุ่มไม้ผลในระยะแตกใบและระยะออกดอก

2. การประมง บ่อเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลา ให้นำน้ำหัวเชื้อ TM ราดเทใส่บ่อในอัตรา 100 ลิตร/บ่อ 1 ไร่ จะช่วยลดค่า BOD หรือความสกปรก ในน้ำทำให้น้ำสะอาดขึ้นรวมถึงช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์น้ำได้

3. ปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์ ผสมหรือคลุกในอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร ในอัตรา 1 ลิตร/อาหาร 10 กิโลกรัม จะช่วยเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในกระเพาะรูเมนและเร่งอัตราการย่อยอาหาร

นอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำเชื้อมาหมักอาหารหยาบ เช่น ฟางข้าว หญ้าอาหารสัตว์ ก่อนนำมาเลี้ยงสัตว์ จะช่วยย่อยอาหารหยาบให้รวดเร็วขึ้น

การทำความสะอาดตัวสัตว์เลี้ยง โดยการนำน้ำเชื้อ TM 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 100 ลิตร ล้างทำความสะอาดตัวสัตว์ จะช่วยป้องกันแมลงตัวห้ำและแมลงดูดเลือดที่จะมาเกาะบนตัวสัตว์

การฉีดพ่นคอกสัตว์เลี้ยง โดยการนำน้ำเชื้อ TM 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณคอกสัตว์เป็นประจำจะช่วยย่อยสลายซากพืชหรือมูลสัตว์ทำให้กลิ่นเหม็นลดลง

4. ด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย โดยการนำน้ำเชื้อ TM เทราดในบ่อบำบัดน้ำเสีย ในอัตรา 10 ลิตร/น้ำเสีย 10 ลบ.ม จะช่วยย่อยสลายความสกปรกให้รวดเร็วขึ้น ทำให้ค่า BOD ในน้ำลดลง เทราดในส้วม รางระบายน้ำ

หรือ ท่อระบายน้ำ จะช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรกและช่วยลดกลิ่นเหม็น

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท
35 บาท
45 บาท
60 บาท
70 บาท
80 บาท
40 บาท
80 บาท
60 บาท