TM

หัวเชื้อจุลินทรีย์ทีเอ็ม TM 1 ลิตร แพ็ค 6 ขวด

สินค้าเกษตรอินทรีย์ : เกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ อื่นๆ : จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

TM EM จุลินทรีย์ สายพันธ์ไทย คิดค้นและพัฒนาโดย นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรชาวนาดีเด่น ปี 2549 ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขนาด 1000ซีซี / แกลลอน1 pack มี 6 แกลลอนวิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ TM 1. พืชผักทางก...
340 บาท / แพ็ค 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น

ซื้อครบจำนวนฟรีค่าจัดส่ง
ซื้อครบ 2 แพ็ค ฟรีค่าจัดส่ง


ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 24 ส.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

ช่องทางการขนส่ง

ส่งทางไปรษณีย์
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
ดีเอชแอล
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

เก็บเงินปลายทาง
พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร

บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
เลขที่บัญชี 245-0-757824

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด

ชื่อสมาชิก : นาย บิลเลี่ยน ไมโคร

นาย บิลเลี่ยน ไมโคร

ที่อยู่ 77/176 สินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถ.กรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร


TM EM จุลินทรีย์ สายพันธ์ไทย
คิดค้นและพัฒนาโดย นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรชาวนาดีเด่น ปี 2549 ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาด 1000ซีซี / แกลลอน
1 pack มี 6 แกลลอน

คุณประโยชน์และวิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ TM

1. พืชผักทางการเกษตร โดยการผสมกับน้ำ 100 เท่า (น้ำหัวเชื้อ TM 1 ลิตร กับน้ำ 100 ลิตร ) ฉีดพ่นหรือรดแปลงผักทุก 1-2 สัปดาห์/ครั้ง หรือนำไปราดโคนไม้ผลหรือนำไปฉีดพ่นทรงพุ่มไม้ผลในระยะแตกใบและระยะออกดอก

2. การประมง บ่อเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลา ให้นำน้ำหัวเชื้อ TM ราดเทใส่บ่อในอัตรา 100 ลิตร/บ่อ 1 ไร่ จะช่วยลดค่า BOD หรือความสกปรก ในน้ำทำให้น้ำสะอาดขึ้นรวมถึงช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์น้ำได้

3. ปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์ ผสมหรือคลุกในอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร ในอัตรา 1 ลิตร/อาหาร 10 กิโลกรัม จะช่วยเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในกระเพาะรูเมนและเร่งอัตราการย่อยอาหาร

นอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำเชื้อมาหมักอาหารหยาบ เช่น ฟางข้าว หญ้าอาหารสัตว์ ก่อนนำมาเลี้ยงสัตว์ จะช่วยย่อยอาหารหยาบให้รวดเร็วขึ้น

การทำความสะอาดตัวสัตว์เลี้ยง โดยการนำน้ำเชื้อ TM 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 100 ลิตร ล้างทำความสะอาดตัวสัตว์ จะช่วยป้องกันแมลงตัวห้ำและแมลงดูดเลือดที่จะมาเกาะบนตัวสัตว์

การฉีดพ่นคอกสัตว์เลี้ยง โดยการนำน้ำเชื้อ TM 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณคอกสัตว์เป็นประจำจะช่วยย่อยสลายซากพืชหรือมูลสัตว์ทำให้กลิ่นเหม็นลดลง

4. ด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย โดยการนำน้ำเชื้อ TM เทราดในบ่อบำบัดน้ำเสีย ในอัตรา 10 ลิตร/น้ำเสีย 10 ลบ.ม จะช่วยย่อยสลายความสกปรกให้รวดเร็วขึ้น ทำให้ค่า BOD ในน้ำลดลง เทราดในส้วม รางระบายน้ำ

หรือ ท่อระบายน้ำ จะช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรกและช่วยลดกลิ่นเหม็น

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท
45 บาท
60 บาท
70 บาท
80 บาท
40 บาท
80 บาท
60 บาท