sun

จุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กั...
60 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

เก็บเงินปลายทาง
พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร


จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นาย ชยุต ชินพัฒนวานิช เบอร์โทร / Line / Email

นาย ชยุต ชินพัฒนวานิช เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 75 ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

:


ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช
เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า
เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว
ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

1,200 บาท
1,400 บาท
6,000 บาท
10,000 บาท
550 บาท
11 บาท
45 บาท
60 บาท
100 บาท
60 บาท
10 บาท
100 บาท
180 บาท