กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง

น้ำผึ้ง

-น้ำผึ้งป่าแท้เดือนห้า ในเขตป่าสมบูรณ์จังหวัดตาก ไม่ปนน้ำฝน -มีคุณค่าทางโภชนการสูง บำรุงสขภาพได้ดี-ล้างไขมันในเส้นเลือดได้ ถ้าผสมน้ำไซเดอร์แอ๊ปเปิล -ขนาด 1 ขวด ใหญ่(ประมาณขวดกลมสุราแม่โขง)
400 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ
ส่งให้เองทางรถยนต์โดยสาร แต่บวกค่าส่งตามระยะทาง เฉพาะในตัวเมืองจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์

ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีก่อน ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง

กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง

ชื่อสมาชิก : นาง ฉัฐธนาพร อุ่คงคา เบอร์โทร / Line / Email

นาง ฉัฐธนาพร อุ่คงคา เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 24/2 หมู่ 1 หมู่บ้าน ลาดยาว ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

: ฉัฐธนาพร


-น้ำผึ้งป่าแท้เดือนห้า ในเขตป่าสมบูรณ์จังหวัดตาก ไม่ปนน้ำฝน
-มีคุณค่าทางโภชนการสูง บำรุงสขภาพได้ดี
-ล้างไขมันในเส้นเลือดได้ ถ้าผสมน้ำไซเดอร์แอ๊ปเปิล
-ขนาด 1 ขวด ใหญ่(ประมาณขวดกลมสุราแม่โขง)

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

30 บาท
37 บาท
35 บาท
980 บาท
190 บาท
30 บาท
180 บาท
1,200 บาท
80 บาท
195 บาท
130 บาท
150 บาท
15 บาท
5 บาท