กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง

น้ำผึ้ง

-น้ำผึ้งป่าแท้เดือนห้า ในเขตป่าสมบูรณ์จังหวัดตาก ไม่ปนน้ำฝน -มีคุณค่าทางโภชนการสูง บำรุงสขภาพได้ดี-ล้างไขมันในเส้นเลือดได้ ถ้าผสมน้ำไซเดอร์แอ๊ปเปิล -ขนาด 1 ขวด ใหญ่(ประมาณขวดกลมสุราแม่โขง)
400 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

อื่นๆ
ส่งให้เองทางรถยนต์โดยสาร แต่บวกค่าส่งตามระยะทาง เฉพาะในตัวเมืองจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์

ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีก่อน ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง

กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง

ชื่อสมาชิก : นาง ฉัฐธนาพร อุ่คงคา

นาง ฉัฐธนาพร อุ่คงคา

ที่อยู่ 24/2 หมู่ 1 หมู่บ้าน ลาดยาว ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

: ฉัฐธนาพร


-น้ำผึ้งป่าแท้เดือนห้า ในเขตป่าสมบูรณ์จังหวัดตาก ไม่ปนน้ำฝน
-มีคุณค่าทางโภชนการสูง บำรุงสขภาพได้ดี
-ล้างไขมันในเส้นเลือดได้ ถ้าผสมน้ำไซเดอร์แอ๊ปเปิล
-ขนาด 1 ขวด ใหญ่(ประมาณขวดกลมสุราแม่โขง)

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

170 บาท
100 บาท
40 บาท
300 บาท
190 บาท
100 บาท
40 บาท
300 บาท
220 บาท
30 บาท
7 บาท
200 บาท
250 บาท
300 บาท
220 บาท
50 บาท
100 บาท
99 บาท
35 บาท