ข้าวปิ่นเกษตร

60 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งเอง
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์...แม่หนองหลวง

วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์...แม่หนองหลวง

ชื่อสมาชิก : นาย สมพงษ์ เชยชม

นาย สมพงษ์ เชยชม

ที่อยู่ 100/1 หมู่ 7 หมู่บ้าน หนองไม้แดง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

: สมพงษ์ เชยชม

: 0881758005

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

40 บาท
100 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
40 บาท
50 บาท
70 บาท
200 บาท
50 บาท
175 บาท
50 บาท
200 บาท
70 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
55 บาท
230 บาท
35 บาท