ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวกล้องหอมมะลิอุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารวิตามิน B1 สูง ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาท รักษาโรคเหน็บชา และช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานดีขึ้น
40 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

ส่งทางไปรษณีย์
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด

ชื่อสมาชิก : นางสาว วิมพ์วิภา ทรัพย์ประสม

นางสาว วิมพ์วิภา ทรัพย์ประสม

ที่อยู่ 257 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซ.- ถ.- ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

: https://www.facebook.com/coop.kpp00

: coopkpp257


ข้าวกล้องหอมมะลิ
 • อุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร
 • วิตามิน B1 สูง ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาท รักษาโรคเหน็บชา และช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานดีขึ้น
 • ความคิดเห็นของลูกค้า

  สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

  600 บาท
  180 บาท
  230 บาท
  35 บาท
  100 บาท
  50 บาท
  40 บาท
  130 บาท
  60 บาท
  60 บาท
  50 บาท
  50 บาท
  80 บาท
  7 บาท
  7 บาท
  120 บาท
  100 บาท
  120 บาท
  70 บาท
  500 บาท
  35 บาท
  300 บาท
  60 บาท
  50 บาท
  80 บาท
  70 บาท
  60 บาท
  60 บาท
  60 บาท
  70 บาท
  60 บาท
  100 บาท
  120 บาท
  50 บาท
  60 บาท
  40 บาท
  55 บาท
  80 บาท
  100 บาท
  60 บาท
  65 บาท
  40 บาท
  50 บาท
  200 บาท
  185 บาท
  50 บาท
  70 บาท
  40 บาท
  65 บาท
  50 บาท
  80 บาท
  35 บาท
  60 บาท
  65 บาท
  60 บาท
  60 บาท
  45 บาท
  60 บาท
  40 บาท
  35 บาท
  500 บาท
  525 บาท
  60 บาท
  50 บาท
  175 บาท
  150 บาท
  80 บาท
  70 บาท
  400 บาท
  230 บาท
  125 บาท
  50 บาท
  45 บาท
  450 บาท
  10 บาท
  35 บาท
  20 บาท
  100 บาท
  300 บาท
  18,000 บาท
  8 บาท
  50 บาท
  65 บาท
  40 บาท
  60 บาท
  50 บาท
  50 บาท
  40 บาท
  70 บาท
  80 บาท
  160 บาท
  20 บาท
  70 บาท
  25 บาท
  29 บาท
  30 บาท
  30 บาท
  7 บาท
  80 บาท
  175 บาท
  35 บาท
  80 บาท
  80 บาท
  80 บาท
  35 บาท
  6 บาท
  1,225 บาท
  150 บาท
  170 บาท
  50 บาท
  50 บาท
  28 บาท
  38 บาท
  35 บาท
  1,000 บาท
  25 บาท
  34 บาท
  90 บาท
  50 บาท
  18 บาท
  80 บาท
  180 บาท
  220 บาท
  95 บาท
  90 บาท
  80 บาท
  200 บาท
  70 บาท
  45 บาท
  13.10 บาท
  20 บาท
  20 บาท
  80 บาท
  2,000 บาท
  30 บาท
  500 บาท
  150 บาท
  80 บาท
  1,700 บาท