สวนมิลรดา

กล้วยตากธรรมชาติ

ใช้แสงอาทิตย์ในการตากใช้กล้วยปลอดภัยของสวนมิลรดาเองธรรมชาติ100เปอร์เซ็น
100 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

ส่งทางไปรษณีย์
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

ช่องทางการชำระเงิน

พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร

ธ.กรุงเทพ 717-0122-712

ธ.กรุงไทย 440-0640-248
ชื่อ วรางคณา หอมไสย
พร้อมเพย์ 088-7317118

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สวนมิลรดา

สวนมิลรดา

ชื่อสมาชิก : นางสาว วรางคณา หอมไสย

นางสาว วรางคณา หอมไสย

ที่อยู่ 197 หมู่ 3 หมู่บ้าน หนองกุง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

: https://www.facebook.com/profile.ph...

: 0887317118


ใช้แสงอาทิตย์ในการตาก
ใช้กล้วยปลอดภัยของสวนมิลรดาเอง
ธรรมชาติ100เปอร์เซ็น

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

59 บาท
180 บาท
200 บาท
35 บาท
150 บาท
50 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
35 บาท
165 บาท
100 บาท
250 บาท
120 บาท
120 บาท
35 บาท
200 บาท
390 บาท
165 บาท
120 บาท
390 บาท
35 บาท
120 บาท
80 บาท
120 บาท
55 บาท
60 บาท
50 บาท
100 บาท
50 บาท
35 บาท
35 บาท
55 บาท
330 บาท
80 บาท
35 บาท
900 บาท
650 บาท
100 บาท
15 บาท
150 บาท
100 บาท
75 บาท
35 บาท
100 บาท
50 บาท
100 บาท
35 บาท
50 บาท
20 บาท
350 บาท
20 บาท
25 บาท
20 บาท
950 บาท
60 บาท
20 บาท
20 บาท
35 บาท
250 บาท
35 บาท
35 บาท
800 บาท
300 บาท
20 บาท
490 บาท
450 บาท
120 บาท
120 บาท
20 บาท
250 บาท
25 บาท
130 บาท
300 บาท
150 บาท
35 บาท
15 บาท
70 บาท
750 บาท
25 บาท
10 บาท
150 บาท
200 บาท
50 บาท
5 บาท
100 บาท
250 บาท
160 บาท
500 บาท
120 บาท
45 บาท
65 บาท
35 บาท
160 บาท
150 บาท
45 บาท
50 บาท
70 บาท
160 บาท
80 บาท
120 บาท
50 บาท
25 บาท
35 บาท
10 บาท
25 บาท
25 บาท
20 บาท
100 บาท
35 บาท
120 บาท
8 บาท
50 บาท
35 บาท
25 บาท
13 บาท
30 บาท
20 บาท
800 บาท
800 บาท
350 บาท
120 บาท
40 บาท
70 บาท
25 บาท
50 บาท
50 บาท
20 บาท
250 บาท
12 บาท
190 บาท
150 บาท
150 บาท
120 บาท
25 บาท
20 บาท
20 บาท
100 บาท
45 บาท
10 บาท
100 บาท
20 บาท
50 บาท
10 บาท
200 บาท
150 บาท
150 บาท
50 บาท
35 บาท
50 บาท
25 บาท
20 บาท
100 บาท
20 บาท
90 บาท
80 บาท
55 บาท
25 บาท
50 บาท
100 บาท
125 บาท
100 บาท
75 บาท
300 บาท
35 บาท
30 บาท
250 บาท
150 บาท
45 บาท
800 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
30 บาท
45 บาท
59 บาท