SCE PGS

พริกสดชี้ฟ้า (แดง)

พริก จากสวนเกษตรอินทรีย์
50 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการขนส่ง

ส่งทางไปรษณีย์
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงินก่อนส่งสินค้า
นนทกร ชรารินทร์
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเทพารักษ์
เลขที่ 2592567000

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นาย นนทกร ชรารินทร์

นาย นนทกร ชรารินทร์

ที่อยู่ 72 หมู่ 1 หมู่บ้าน เชียงสือใหญ่ ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

: nonthakorn.oh

: Oh31251304


พริก จากสวนเกษตรอินทรีย์

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
50 บาท
30 บาท
50 บาท
50 บาท
300 บาท
100 บาท
300 บาท
320 บาท
150 บาท
220 บาท
220 บาท
70 บาท
550 บาท
130 บาท
35 บาท
200 บาท
2 บาท
100 บาท