ไม่ระบุยี่ห้อ

เมล็ดข้าวพันธุ์ กข6/กข15

เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ผ่านการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยศูนเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
525 บาท / กระสอบ 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งเอง
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร

สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 181-1-06216-4

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด

สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด

ชื่อสมาชิก : นางสาว อุมาพร สัพโส

นางสาว อุมาพร สัพโส

ที่อยู่ 280 หมู่ 3 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร


เมล็ดพันธุ์คุณภาพ
ผ่านการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยศูนเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

40 บาท
100 บาท
100 บาท
50 บาท
40 บาท
40 บาท
50 บาท
70 บาท
200 บาท
50 บาท
175 บาท
50 บาท
200 บาท
70 บาท
109 บาท
600 บาท
180 บาท
55 บาท
230 บาท
35 บาท