ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวขาว

ข้าวขาวหอมลิ 105 GAP
25 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตำบลโคกตูม

ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตำบลโคกตูม

ชื่อสมาชิก : นาย สุพิศ ออมนะภา เบอร์โทร / Line / Email

นาย สุพิศ ออมนะภา เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 109 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านโคกตูม ซ.- ถ.- ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์


ข้าวขาวหอมลิ 105 GAP

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท
60 บาท
200 บาท