• 60 บาท
  แหล่งผลิต : จ.พะเยา
 • 35 บาท
  แหล่งผลิต : จ.อุบลราชธานี
 • 70 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ศรีสะเกษ
 • 50 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ศรีสะเกษ