• 80 บาท
    แหล่งผลิต : จ.ภูเก็ต
  • 120 บาท
    แหล่งผลิต : จ.กระบี่
  • 120 บาท
    แหล่งผลิต : จ.กระบี่