• 60 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ขอนแก่น
 • 3 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ฉะเชิงเทรา
 • 3 บาท
  แหล่งผลิต : จ.พังงา
 • 3 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ลำพูน
 • 100 บาท
  แหล่งผลิต : จ.พัทลุง