• 25 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ร้อยเอ็ด
 • 8 บาท
  แหล่งผลิต : จ.กรุงเทพมหานคร
 • 70 บาท
  แหล่งผลิต : จ.กระบี่
 • 8 บาท
  แหล่งผลิต : จ.อุบลราชธานี