• 120 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ตราด
 • 100 บาท
  แหล่งผลิต : จ.นครราชสีมา
 • 110 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ชุมพร
 • 99 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ตราด