• 120 บาท
    แหล่งผลิต : จ.ตราด
  • 100 บาท
    แหล่งผลิต : จ.นครราชสีมา
  • 110 บาท
    แหล่งผลิต : จ.ชุมพร