• 100 บาท
  แหล่งผลิต : จ.สมุทรสาคร
 • 20 บาท
  แหล่งผลิต : จ.น่าน
 • 3.50 บาท
  แหล่งผลิต : จ.ลำปาง
 • 20 บาท
  แหล่งผลิต : จ.เชียงราย