3,000 บาท
ซื้อครบ 1 กระสอบ ฟรีค่าจัดส่ง
35 บาท
ซื้อครบ 1,000 ต้น ฟรีค่าจัดส่ง
2,500 บาท
ซื้อครบ 1 ต้น ฟรีค่าจัดส่ง
59 บาท
ซื้อครบ 2 ถุง ถุงต่อไปลดราคา 18 บาท
3,150 บาท
3,500 บาท - 10%
3,150 บาท
3,500 บาท - 10%
16,200 บาท
18,000 บาท - 10%
200 บาท
ซื้อครบ 5 กิโลกรัม กิโลกรัมต่อไปลดราคา 10 บาท
250 บาท
ซื้อ 10 กระปุก แถม 1 กระปุก
79 บาท
แหล่งผลิต : จ.ระยอง
4,000 บาท
แหล่งผลิต : จ.ร้อยเอ็ด
220 บาท
แหล่งผลิต : จ.ลำปาง
120 บาท
แหล่งผลิต : จ.น่าน
60 บาท
แหล่งผลิต : จ.นครปฐม
10 บาท
แหล่งผลิต : จ.ระยอง
79 บาท
แหล่งผลิต : จ.เชียงใหม่
50 บาท
แหล่งผลิต : จ.ร้อยเอ็ด
100 บาท
แหล่งผลิต : จ.กำแพงเพชร
110 บาท
แหล่งผลิต : จ.ปราจีนบุรี